Andres Siim OÜ on tegev alates 2004. aastast, kuid kivitöö alane praktika
sai alguse juba 80ndate keskel. Firma tegevusalaks on erinevad kivitööd,
põhiliselt hauapiirete valmistamine (paekivi, plaat) tellija valitud kalmistul.
Teostame ka aiakujundusega seotud töid – paekivi, plaatide paigaldamine
pinnasekatteks õuealale, teeradade rajamine ja sellega kaasnevad haljastustööd.

Andres Siim OÜ on nüüdseks juba aastaid tegelenud ka mee
tootmise ja müügiga. Kasutuses on parimad vahendid, et tuua
tarbijani kvaliteetne ning puhas Eestimaa loodusest korjatud
Lepapüksi mesi.